Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Konto IKE - Kaszubski Bank Spółdzielczy

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

to rachunek oszczędnościowy, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o IKE, na którym można gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze.

 

Konto IKE to sztuka układania przyszłości!

 

 

 

Kto może zostać posiadaczem IKE?

Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów. Posiadaczem IKE może zostać również osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

Wpłaty na IKE

Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko od właściciela rachunku. Pamiętać jednak należy, iż łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie o IKE.

Limit wpłat na IKE

Limit łącznych wpłat na IKE w 2024 roku wynosi 23.472,00 zł.

Wypłata środków z rachunku IKE

Wypłata środków z rachunku IKE następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego. Zgodnie z zapisami ustawy o IKE można również w dowolnym czasie podjąć decyzję o dokonaniu wypłaty transferowej lub zwrotu środków gromadzonych w ramach IKE.

Zakładając to konto – zyskujesz:

 

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju